Alvir

Značenje imena Alvir

Alvir je muško ime nepotvrđena porijekla. Smata se da je modifikacija imena Elvir. Postoji više tumačenja za ovo ime. Najrasprostranjenije tumačenje kaže da je španjolskog porijekla i znači zaštitnik, “onaj koji čuva”. Najverovatnije nastalo spajanjem riječi alo što znči sve i riječi wards što znači čuvanje. Drugo tumačenje kaže da je od izraza alwara i znači “onaj kome se može vjerovati”.
Postoji čak i tumačenje da je arapskog porijekla i znači “onaj koji je bijeli”, u prenesom značenju “onaj koji je čist”.
Ženski oblik ovog imena Alvira.

Povezano

Shares