Site icon Značenje imena

Alvir

Značenje imena Alvir

Alvir je muško ime nepotvrđena porijekla. Smata se da je modifikacija imena Elvir. Postoji više tumačenja za ovo ime. Najrasprostranjenije tumačenje kaže da je španjolskog porijekla i znači zaštitnik, “onaj koji čuva”. Najverovatnije nastalo spajanjem riječi alo što znči sve i riječi wards što znači čuvanje. Drugo tumačenje kaže da je od izraza alwara i znači “onaj kome se može vjerovati”.
Postoji čak i tumačenje da je arapskog porijekla i znači “onaj koji je bijeli”, u prenesom značenju “onaj koji je čist”.
Ženski oblik ovog imena Alvira.

Exit mobile version