Adin

Značenje imena Adin Adin je muško ime arapskog porijekla. Nastalo prema arapksoj riječi dīn دين što znači vjera. Zanimljivo o imenu Adin Ime Adin se veže za određene domene pa kao takvo samo ga tu i pronalazimo. Najviše mjesta, sela …