Elvira

Značenje imena Elvira

Elvira je žensko ime nepotvrđena porijekla. Postoji više tumačenja za ovo ime. Najrasprostranjenije tumačenje kaže da je španjolskog porijekla i znači zaštitnica, “ona koja čuva”. Najverovatnije nastalo spajanjem riječi alo što znči sve i riječi wards što znači čuvanje. Drugo tumačenje kaže da je od izraza alwara i znači “ona kojoj se može vjerovati”.
Postoji čak i tumačenje da je arapskog porijekla i znači “ona koja je bijela”, u prenesom značenju “ona koja je čista”.
Muški oblik ovog imena Elvir.
Iz ovog imena izvedeno je ime Alvira.

Povezano

Shares