Bojka

Značenje imena Bojka

Bojka je staro žensko srpsko ime. Ovo ime ima razna tumačenja. Pvo tumačenje kaže da je od starolovenske riječi bojevati što znači boriti se. Drugo tumčenje kaže da je od pridjeva bojati se. Zatim imamo tumačenje koje kaže da je iz avarskog jezika od avarske riječi bajan što znači bogatašica, vladarica.
Skraćeni je oblik imena Bojana.
Muški oblik ovog imena je Bojko.
Drugi oblik ovog imena je Boja.

Povezano

Shares