Bojana

Značenje imena Bojana

Bojana je staro žensko srpsko ime. Ovo ime ima razna tumačenja. Pvo tumačenje kaže da je od starolovenske riječi bojevati što znači boriti se. Drugo tumčenje kaže da je od pridjeva bojati se. Zatim imamo tumačenje koje kaže da je iz avarskog jezika od avarske riječi bajan što znači bogatašica, vladarica.
Muški oblik ovog imena je Bojan.
Iz ovog imena izvedena su imena: Boja i Bojka.

Povezano

Shares