Matthias

Značenje imena Matthias

Matthias je muško ime koje je hebrejskog porijekla. Izvorno je nastalo spajanjem hebrejskih riječi מַתָּן mattan što znači dar i riječi יָה jah što se odnosi na Boga (Jahve). U prenesenom značenju ime znači “dar od Boga”.
Iz ovog imena izvedena su imena: Mata, Mate, Mato, Matija, Matej, Matejo, Mateo, Matko, Mathias, Matias, Matijas.

Povezano

Shares