Nina

Značenje imena Nina Nina je žensko ime koje ima nekoliko tumačenja. Jedno tumačenje kaže da je hebrjeskog porijekla nastalo od hebrejske riječi יוֹחָנָן Yochanan što znači milostiva. Kod nas je preko hebrejskog došlo u grčku riječ Ἰωάννα Ioanna.  U Staroj Grčkoj …