Site icon Značenje imena

Bojan

Značenje imena Bojan

Bojan je staro muško srpsko ime. Ovo ime ima razna tumačenja. Pvo tumačenje kaže da je od starolovenske riječi bojevati što znači boriti se. Drugo tumčenje kaže da je od pridjeva bojati se. Zatim imamo tumačenje koje kaže da je iz avarskog jezika od avarske riječi bajan što znači bogataš, vladar.
Ženski oblik ovog imena je Bojana.
Iz ovog imena izvedena su imena: Bojo i Bojko.

Zanimljivo o imenu Bojan

Ime Bojan nećemo povezati sa mnogim stvarima kako to inače bude sa pojedinim imenima.
Kako ga nalazimo samo u nekim zemljama tako je i njegova popularnost i njegova rasprostranjenost daleko manja.
Na našim područjima imamo hotel, motele, restorane, barove, frizerske salone…
Kroz istoriju poznato je najviše kod vladara, sportista i šahista, nekako se najviše vezuje za te domene.

Porijeklo imena Bojan

Za ovo ime se vežu raznorazna tumačenja, definitvno ih ima jako puno, pa ćemo navesti samo neka.
Najrasprostranjenije tumačenje kaže da je jako staro, vuče korjenje još iz staroslovenskog iz riječi bojevati što znači boriti se. Sama suprotnost toga kaže da je prema pridjevu bojati se, ovo tumačenje i nije baš zastupljeno.
Takođe postoji tumačenje koje je obično zastupljeno u stranim zemljama. Smatra se da je od avarske riječi bajan što znači bogataš, vladar.
Ovo tumačenje je zastupljeno najviše zato što je u periodu 562.godine živio vladar Bajan I. On je poveo Avare i Bugare i vršili su migracije po Evropi. Njegovo ime je nastalo prema riječi bajan ,a smatra se da je Bojan izvedno iz tog imena. Bio je simbol vladara i ratnika.
U Bugarskoj postoji tumačenje da je nastalo spajanjm riječi бой što znači dječak i sufiksa an, kao ratnik, borac.
Postoji mongolska riječ Baân, a turska Bayan koja znači bogatsvo.

Postoje još mnoga tumačenja, naveli smo samo neka.
Kroz istoriju u svijetu ovo ime definitivno ćemo sresti najviše u Bugarskoj, zatim u RSBih kao i u Srbiji.
Ako posmatramo istorijske ličnosti zanimljivo je da ih je najviše iz perioda modernog doba. Bez obzira na starost ovog imena. Iako je popularnost u savremenom dobu sve manja i manja ovo ime je ostavilo trag u istorij.

Popularnost imena Bojan

Ovo ime u ovom obliku pronaći ćemo samo na našim teritorijama. Zastupljno je još i u Bugarskoj što se tiče top lista. Na našem podneblju najviše ga ima u Srbiji i RSBih gdje se nalazi na top listama. U Srbiji je u prvih 100 imena dok je u RSBih u prvih pedeset imena.
Ime Bojan u prošlosti je bilo daleko popularnije nego u savremeno doba. Zasigurno svi znate bar jednog Bojana. Moderno doba donijelo je sa sobom nova imena pa ovakva starija imena padaju polako u zaborav.
Drugi oblici ovog imena praktički i ne postoje osim njegovih skraćnica. U zemljama vani može se pronaći u obliku Boyan.
Iako ovo ime i ostala, tako reći starija imena malo po malo padaju u zaborav, ovo ime je kratko, jasno, jako i nećete pogriješiti pri izboru za svoje dijete.

Top liste za ime Bojan u Srbiji:

Top liste za ime Bojan u RSBih:

Pjesme koje nose naziv Bojan:

Serije koji nose naziv Bojan:

Ime Bojan na drugim jezicima:

bugarski Boyan Bojko, hrvatski Bojan, srpski Bojan Bojo Bojko

Poznate ličnosti sa imenom Bojan:

 

Exit mobile version