ČEDOMIR

Staro slavenosrpsko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “čedo (dete)” + “mir”. Datira u daleku prošlost, verovatno još u praslovensko doba. U istorijskim izvorima Čedomir se najranije pominje početkom 10. veka. U jednoj ispravi stoji pribeleženo da je kralj balkanskih srpskih Slovena Pavlimir postavio Srbina po imenu Čedomir za župana “Hrvata”. Od ovog imena […]

ČUBRA

Ime domaćeg podrijetala. Najverovatnije izvodi poreklo od “čubra”, biljke čubrice. U prenosnom značenju ovo ime znači “dopadljiv, prijatnog mirisa”. Postoji mišljenje jednih etimologa da je od stare reči “čubrast” u značenju “koji ima male ili skraćene uši” i drugih da je tepanje od Čubrijan, starinske varijante Kiprijan. od ovog imena izvedena su imena Čubran, Čubrilo […]

ČASLAV

Prastaro sveslovensko ime. Složeno je od osnova stare reči “čajati (čekati, očekivati)” + “slava”. Postoji mišljenje da je složeno od slovenskih osnova “čast” + “slava” u značenju “da bude čestit, čovečan, dobročinitelj, poznat, hvaljen i slavan”. Na prostorima Balkana datira u daleku prošlost. Još u 9. veku tako se nazivao kralj balkanskih srpskih Slovena. Od […]

ČEDOLJUB

Domaća narodna tvorevina. Složeno je od osnova sa značenjem “čedo (dete)” + “ljubiti”. Od ovog imena izvedena su imena Čeda i Čedo.

192.168.1.1